Om 1866

Om foreningen:

Døveforeningen af 1866 er en forening for døve, hørehæmmede og CI-tegnsprogsbrugere og tilbyder en bred vifte af aktiviteter, der er særligt tilrettelagt for denne gruppe borgere. 

Foreningens primære målgruppe er døve, hørehæmmede og CI-tegnsprogsbrugere, der er en handicap, sproglig og kulturel minoritet. De adskiller sig på en række punkter fra andre handicapgrupper, ved at være ramt primært på kommunikationen. Deres sprog, tegnsprog, gør dem til en minoritet. Det betyder en udelukkelse fra fællesskabet og manglende adgang til en lang række informationer og kulturelle tilbud, der for andre kan syntes naturlige. Her spiller foreningen en stor rolle, idet vi tilbyder sociale og kulturelle aktiviteter på tegnsprog, der kan øge følelsen af ligeværd og livsglæde hos den enkelte.

Foreningen fungerer altså som et centralt samlingspunkt og supplerer samtlige sjællandske kommuners indsats over for denne gruppe borgere. Foreningen formår, hvad langt de færreste kommuner selv kan – at skabe relevante tilbud til målgruppen. Foreningen er ikke blot et mødested for hygge og samvær her og nu, men i ligeså høj grad et forum for netværksdannelse, interaktion og social trivsel. Uden foreningens tilbud, ville mange ressourcesvage døve blive yderligere stigmatiserede og isolerede. 

Døveforeningen af 1866 er måske verdens ældste, stadig eksisterende døveforening. Foreningen har alle dage været brugerstyret med en medlemsvalgt bestyrelse og egne vedtægter. Foreningen er en lokal forening under DDL (Danske Døves Landsforbund) og samarbejder med denne i politiske sager. Alle aktiviteter i Døveforeningen af 1866 planlægges og udføres ved en frivillig indsats gennem de forskellige udvalg som hvert år vælges på generalforsamlingen. Disse udvalg rekrutterer så løbende medhjælpere blandt medlemmerne til de pågældende aktiviteter.

Foreningen har pr. oktober 2015 i alt 840 medlemmer fordelt på 42 kommuner i Region Hovedstaden og Sjælland.

 

Foreningens historie: 

Selve foreningen blev stiftet den 18. november 1866 af 7 døve mænd under en festmiddag på den nu nedlagte Store Vibenhus Kro. Foreningen blev døbt ’Døveforeningen af 1866’, der nu lever i bedste velgående. Allerede i 1855 var døve begyndt at holde sammenkomster på skrædderværestedet på Det Kgl. Døvstummeinstitut. Efter foreningen blev stiftet, begyndte foreningen at holde sammenkomster forskellige steder i København, f.eks. hos private hjem. Foreningens kasserer, F. Schultz, gik endda så vidt, at han for medlemmernes skyld flyttede til en større lejlighed for at kunne holde sammenkomster hjemme hos ham. 

I 1894 fremkom der for første gang et alvorligt ment ønske om et døvehus. Døveforeningen oprettede en komité med prominente personer fra ’døveverdenen’, såvel hørende som døve. I januar 1897 udsendte komitéen et ”Opraab” hvor man opfordrede medlemmer og udenforstående til at yde deres bidrag til byggefonden. Med en stor indsats lykkedes det dem at skaffe en kapital til bygningen af det højtønskede Døvehus. Takket være forstanderinden for den lille døvstummeanstalt i Rosenvænget, Frk. C. A. Mathiesen, kom foreningen i kontakt med en af hovedstadens store håndværksmestre, murermester Albert Nicolaj Schioldann, der med stor begejstring bidrog til indsamlingen, forhandlingerne og bygningen af ejendommen. A. N. Schioldann blev udnævnt til Ridder af Dannebrog på grund af hans fortjenester i Døvehuset.

Efter nogen tids søgen, fandt Døveforeningen en grund liggende i Brohusgade. Grunden var ca. 1400 kvadratalen stor (556 m2) og kostede 8 kr. pr. alen. Fredag den 28. januar 1898 nedlagde komitéens formand, direktør for de kgl. Døvestummeinstitutter, Gehejmeetatsraad Carl Goos grundstenen og så blev ejendommen indviet den 29. oktober 1898. Grundstenen ligger i dag i hovedindgangen ved trapperne. 

Ejendommen har i mange årtier rummet historiske begivenheder, som kan ses hos 1866 Museum, som er et selvstændigt museum med formål i at bevare mindet om husets anvendelse gennem hundrede år. Museet finder også sted i Døvehuset.

 

Kilde: Brohusgade 17, "100 år – fra alderdomshjem til kulturhus" af Erik Vording, Lene Ravn og Doris Vogel

ARRANGEMENTER
M
T
O
T
F
L
S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30